Ik ben Ronald-Jan, geboren op 18 maart 1987 in Amersfoort. Ik ben deels buiten Nederland opgegroeid omdat mijn ouders een tijdlang in het buitenland hebben gewerkt. Hierdoor heb ik als kind drie maanden in Engeland (Londen), één jaar in Frankrijk (Massy, Parijs) en bijna vijf jaar in Guinee (West-Afrika) gewoond. Door deze bijzondere ervaring ben ik me altijd blijven interesseren voor verschillen tussen culturen en voor het Afrikaanse continent in het bijzonder. Eenmaal terug in Nederland ging ik naar groep 8 van dezelfde basisschool, waar ik ooit in groep 1 begonnen ben.

Na het VWO ben ik communicatie gaan studeren aan de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE). De praktische insteek van het HBO trok mij aan. In Ede ontdekte ik het boeiende, maar relatief nieuwe vakgebied Communicatie. Tijdens mijn studietijd op de CHE ben ik met veel aspecten van communicatie in aanraking gekomen. Van het formuleren van communicatiebeleid en het opstellen van adviesrapporten tot grafische vormgeving en tekstschrijven. De opleiding heeft me ook laten zien dat communicatie zich in verschillende richtingen heeft ontwikkeld, afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent. Overheidscommunicatie verschilt wezenlijk van communicatie in de non-profit en commerciële sector. Door middel van stages bij de communicatieafdeling Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de afdeling persvoorlichting van de ChristenUnie heb ik dit in levende lijve kunnen meemaken.

Omdat ik nog een theoretische en wetenschappelijke verdieping aan mijn opleiding wilde toevoegen ben ik in 2009 begonnen aan de premaster Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In mijn premasterscriptie heb ik onderzoek gedaan naar de donatie-intentie voor goede doelen via sms-marketing. Tijdens mijn master heb ik een scriptie over ‘Twitterende politici‘ geschreven. Na mijn master ben ik bij Budecothe Business Development Company gaan werken voor 4 dagen per week. Daarnaast houd ik mij 1 dag in de week met de communicatie en PR voor de Protestantse Gemeente Amersfoort bezig.