Website

Value for Kids is een adviesbureau voor missionair kinderwerk, dat zich richt op (rand- en buitenkerkelijke) kinderen van 2-12 jaar. Het gaat daarbij niet alleen om de kinderen zelf maar ook om jongeren en volwassenen die vanuit een bepaalde betrokkenheid (vrijwilligers in de kerk, leerkrachten etc.) met kinderen optrekken. We zijn gevraagd om een nieuwe website te ontwikkelen.